Monthly Archives: May 2015

Romanian security threat

So I went to an art exhibit at the Beaux Art in Cluj.  A lovely old building with squeaky floors.  I was the only one there, well, me and ten guards.  As I wandered about they followed me from room to room.  I knew their every move because the floors were so noisy.  I finally just took their pictures.  The photo you don’t see is the last one where I walked back to them and took a selfie of us.  They yelped, “nyet nyet nyet” got on their cell hones and insisted I delete the photo of them.

IMG_2158 IMG_2159

Advertisements

Romania

Tudra Salt Mine just outside of Cluj, Romania.  Closed in 1919, the mine was re-purposed as an amusement park complete with a ferris wheel and rowboats in 2005. A great example of developing a touristic site.

IMG_2137

Salt lick. And yes it is as nasty as it looks.

IMG_2141

looking down into the mine now amusement park

IMG_2174

A gypsee palace, one of dozens built in a small Romanian village. These gypsees are what we call “Roma” in Albania and much of Europe. UNDP and other big donors have millions allocated to educating and integrating Roma. I worked with UNDP developing marketing trainings for Roma. I still don’t understand the “Roma problem”

IMG_2168

GLOW training on VOA, the long version

Here is the longer version.  My training class is at 4 minutes and if you watch really closely you will get a glimpse of me in the background.  I am the only one carrying a clipboard, “boss” props!
Administrata e Presidentit Obama ka ndërmarrë një nismë globale për të forcuar pozitën e vajzave në gjithë botën, përmes arsimimit. Shqipëria është një nga 11 vendet e para ku do të zbatohet kjo nismë.
ZERIAMERIKES.COM
47 people reached

http://www.zeriamerikes.com/media/video/2754009.html

Balkan Lynx Ambassador program starts first training

From the PPNEA facebook page

Trajnimi i Ambasadorëve të Rrëqebullit të Ballkanit!
Në vazhdimësi të aktiviteteve edukuese dhe ndërgjegjësuese të Programit për Rimëkëmbjen e Rrëqebullit të Ballkanit, PPNEA filloi sot programin trajnues “Të mësosh me dhe nga bashkëmoshatarët”. Pjesë e këtij trajnimi janë 12 gjimnazistë të shkollës së mesme të qytetit të Rrëshenit, të rinj të motivuar dhe dashamirës të natyrës. Qëllimi i këtij programi është edukimi i këtyre të rinjve mbi rëndësinë e mbrojtjes së rrëqebullit në Shqipëri. Zëri i ambasadorëve tanë të ardhshëm do të kumbojë në shkollat dhe familjet e rajonit Pukë-Mirditë, në vendin kryesor të pranisë të rrëqebullit të Ballkanit në Shqipëri.
…………………………………………………………………………………………..
Balkan Lynx Ambassadors Training!
In continuing of educational and awareness activities of Balkan Lynx Recovery Programme, PPNEA started today the training programme “Peer to peer education “. Participants of this training are 12 high school students of Rreshen city, motivated teenagers for nature protection. The aim of this programme is education of these teenagers on importance of the Balkan lynx protection. The voice of our ambassadors will ring at schools and families of Puka-Mirdita region, in the main shelter of the Balkan lynx in Albania.

10845703_873847899328553_6947202917952966274_o 10551492_873847989328544_996671199868759649_o (1) 11181992_873848185995191_3745819719760566366_o